motoryzacja Wiadomości Branżowe

Rodzinne regaty z Volvo

Volvo Masuria Family Cup ? to nowa pozycja na ?eglarskiej mapie Volvo. Ju? 4 sierpnia ca?e rodziny b?d? rywalizowa? w Miko?ajkach o roczne u?yczenie Volvo XC60. Rodzinne regaty, to kolejne po Volvo Olympic Cup i Volvo Gdynia Sailing Days, wydarzenie

Volvo Masuria Family Cup ? to nowa pozycja na ?eglarskiej mapie Volvo. Ju? 4 sierpnia ca?e rodziny b?d? rywalizowa? w Miko?ajkach o roczne u?yczenie Volvo XC60.

Rodzinne regaty, to kolejne po Volvo Olympic Cup i Volvo Gdynia Sailing Days, wydarzenie ?eglarskie wspierane przez Volvo w Polsce. Swój udzia? w wydarzeniu potwierdzi?o ju? prawie 100 rodzin, a zg?oszenia dalej trwaj?.

Rodzina i ?agle, to dwie warto?ci, z którymi nieod??cznie kojarzy si? nasza marka. Cieszymy si?, ?e teraz b?dziemy sponsorowa? tak? imprez? jak Volvo Masuria Family Cup, która odwo?uje si? do naszych korzeni ? powiedzia? ?ukasz Wójcik, Communication Manager w Volvo Auto Polska.

Regaty zaplanowano w kilku klasach ? T1, T2, T3, Tango, Omega i Open. Po zako?czeniu wy?cigów odb?dzie si? najwa?niejsza cz??? wydarzenia ? losowanie rocznego u?yczenia Volvo XC60. Samochód zostanie rozlosowany w?ród wszystkich rodzin, które wzi??y udzia? w regatach.

W trakcie wydarzenia zaplanowano równie? prezentacje samochodów Volvo oraz promocj? aktywnego i bezpiecznego wypoczynku nad wod?. Nie zabraknie tak?e atrakcji dla najm?odszych.  

Pomys?odawc? regat jest Andrzej Arefiew, w?a?ciciel autoryzowanych salonów Volvo w Bia?ymstoku i Olsztynie, a za jego organizacj? odpowiada Adam Liszkiewicz ? w?a?ciciel firmy Promosailing Group.

Oficjalny program, formularz zapisu na regaty i ca?y harmonogram wydarzenia mo?na pobra? z poni?szej strony – http://www.volvomasuriafamilycup.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy