Auto Awarie

Który moment dnia jest najbardziej niebezpieczny?

Najbardziej awaryjne momenty dnia

Który moment dnia jest najbardziej niebezpieczny? Czy najwięcej wezwań assistance jestwtedy, gdy kierowcy dojeżdżają do pracy i z niej wracają? A może bardziej „awaryjne” są godziny wieczorne? Lub popołudniowe?

Statystyki zostały zebrane na podstawie danych z każdego dnia tygodnia w ciągu całego 2014 roku.

Najgoręcej jest generalnie zawsze między 8-18. Codziennie to właśnie wtedy call center odbiera najwięcej zgłoszeń. Kluczowa natomiast jest godzina między południem a 13. W każdym z dni tygodnia to właśnie o tej porze mechanicy Starter24 zaliczają zawsze ponad 7%
dziennych akcji pomocowych. Według danych Starter24 godziny, w których najczęściej call center odbiera zgłoszenia są dość podobne w przekroju całego tygodnia, choć są pewne ciekawe różnice.

Dość dużym zaskoczeniem jest fakt, że w poniedziałki wzmożony ruch w call center zaczyna się trochę później niż w inne dni tygodnia. Dla przykładu, zgłoszenia z czasu między godziną 7 a 8 w poniedziałek stanowią tylko 1,7% zgłoszeń z całego dnia, podczas gdy we wtorek o tej
porze mechanicy Starter24 zaliczają już 4,33% interwencji z całego dnia. Między 8 a 9 ta różnica jest jeszcze większa. W poniedziałek to 2,73%, natomiast we wtorek 7,55%. Natomiast w poniedziałki z kolei przedłużają się najprawdopodobniej powroty z pracy.
Jeszcze między godziną 19 a 21 mobilne warsztaty Starter24 notują łącznie prawie 12% dziennych interwencji (więcej, niż w jakikolwiek inny dzień).

W niedzielę najwięcej zdarzeń assistance ma miejsce między godzinami 10 a 14 (łącznie około 1/3 interwencji z całego dnia!).

Warto wiedzieć, kiedy mobilne warsztaty Starter24 interweniują najczęściej, gdyż na tej podstawie można wyciągnąć wnioski dotyczące tego, kiedy najbardziej trzeba uważać na drodze. To newralgiczne momenty w ciągu dnia, przedstawione w skali tygodniowej. W zestawieniu każdy dzień liczony był osobno.

Najbardziej awaryjne momenty dnia - tabelka z danymi

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy