Wiadomości Branżowe

Kierowcy pojadą nową obwodnicą Augustowa

Kierowcy pojadą nową obwodnicą Augustowa

7 listopada 2014 roku została oddana do użytku obwodnica Augustowa. Drogę zaprojektował i wybudował Budimex SA na zlecenie białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Łączna długość obwodnicy wynosi 34,23 km. Pierwszy odcinek o długości 21,48 km, od węzła Augustów do węzła Raczki, jest jednojezdniową drogą krajową nr 8. Drugi, 12,75- kilometrowy, od węzła Raczki do węzła Suwałki Południe – dwujezdniową drogą ekspresową S61. Wraz z łącznikiem od węzła Suwałki Południe do istniejącej drogi krajowej 8 nowa trasa ma długość 36,6 km.

Obwodnica została przeprowadzona przez miejscowość Raczki i nie koliduje z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W ramach inwestycji powstały:

 • dwa odcinki obwodnicy o łącznej długości 34,23 km,
 • pięć węzłów komunikacyjnych: Augustów, Borki, Janówka, Raczki, Suwałki Południe i rondo na skrzyżowaniu łącznika z drogą krajową nr 8,
 • 40 obiektów mostowych, w tym: 8 mostów nad rzekami Kamienny Bród, Rospuda, Zalewianka, Głęboka i Szczeberka, 18 wiaduktów i 14 przejść dla zwierząt,
 • 36 przepustów pełniących funkcję przejść dla zwierząt,
 • obwód utrzymania drogi w rejonie węzła Raczki,
 • 80 km dróg wewnętrznych i przecinających obwodnicę dróg poprzecznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich),
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczny i przeciwolśnieniowe,
 • dwa systemy preselekcji wagowej,
 • ogrodzenie trasy o łącznej długości 70 km.

Budowa w liczbach:

 • wykonano 2,5 mln m3 wykopów i 3,5 mln m3 nasypów;
 • w kulminacyjnym okresie robót ziemnych, od czerwca do września 2013 roku, na budowie pracowało około 150 jednostek transportowych, które oprócz

transportu wewnętrznego (grunty z wykopu) dziennie przewoziły około 60 tys. ton materiału z kopalń;

 • na wszystkich 40 obiektach mostowych wbudowano łącznie 55 tys. m3 betonu konstrukcyjnego produkowanego w uruchomionym na potrzeby budowy mobilnym węźle betoniarskim o wydajności 120m3 na godzinę;
 • ułożono 961 belek prefabrykowanych typu T;
 • most przez rzekę Rospudę ma łączną długość 180 m. Z uwagi na walory środowiskowe Doliny Rospudy, wykonanie przeprawy wymagało zastosowania technologii nasuwania podłużnego, aby ograniczyć ingerencję w koryto rzeki. Most ma konstrukcję stalową z płytą żelbetową współpracującą. Waga samej konstrukcji stalowej wynosi 840 ton.
 • ze względu na dużą ilość robót bitumicznych (480 tys. ton) Budimex na czas realizacji inwestycji uruchomił dwie wytwórnie mas o łącznej wydajności 420 ton/godz.

Lafarge dostarczył 75 tysięcy metrów sześciennych mieszanek betonowych do budowy obwodnicy Augustowa. To już kolejna nasza inwestycja drogowa. Zintegrowana oferta w segmencie infrastruktury pozwala nam wspólnie z partnerami na budowanie trwałych i bezpiecznych połączeń między miastami. Bardzo sobie cenimy współpracę z firmą Budimex, która na obwodnicy Augustowa wykorzystywała nasze mieszanki betonowe przede wszystkim na obiekty mostowe i pale pod mosty. Wszystkie mieszanki wyprodukował zlokalizowany w pobliżu budowy węzeł mobilny Lafarge, o wydajności 120 metrów sześciennych betonu na godzinę. Nasza oferta, oprócz dostaw betonu, obejmowała również pompowanie mieszanek betonowych oraz współpracę w zakresie badań laboratoryjnych – powiedział Janusz Miłuch, Dyrektor Generalny Linii Betonu w Lafarge.

Oddana do użytku obwodnica Augustowa jest kluczowym elementem w ruchu międzynarodowym pomiędzy Polską i krajami bałtyckimi ? w przyszłości stanowić też będzie fragment planowanej drogi ekspresowej S 61 od Ostrowi Mazowieckiej, poprzez planowaną obwodnicę Łomży, Ełk aż do Budziska. Jej naturalnym przedłużeniem w kierunku Litwy będzie planowana obwodnica Suwałk.

Dzięki tej inwestycji tysiące tirów, które przez lata codziennie przejeżdżały przez Augustów, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, zostaną skierowane na obwodnicę ? powiedział Krzysztof Kozioł, dyrektor Biura Komunikacji Zewnętrznej Budimeksu.

Umowa na projekt i budowę obwodnicy Augustowa, o wartości 535,9 mln zł netto (659 mln zł brutto) została podpisana w marcu 2011 roku. Prace zakończyły się zgodnie z terminem, w październiku 2014 roku. Obwodnica Augustowa jest współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wartość dofinansowania to 470,58 mln zł.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Budimex SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy