Wiadomości Branżowe

Dostawcy usług masowych pod lupą klientów

Energia elektryczna, bankowość i usługi pocztowe ? to dostawcy, których Polacy, opłacający rachunki za usługi masowe oceniają najlepiej. Tak wynika z badania ?Polak 3.0 ?czy jesteśmy gotowi na życie w cyfrowej rzeczywistości?? przeprowadzonego dla Poczty Polskiej przez Instytut Homo Homini.

Najlepiej oceniono dostawców prądu ? prawie 9 na 10 badanych, płacących rachunki za usługi masowe, było zadowolonych z jakości świadczonych usług. Usługi energetyczne doceniane były przede wszystkim w metropoliach (44 proc. bardzo dobrze, 45 proc. raczej dobrze) oraz dużych miastach ( 58 proc. bardzo dobrze, 26 proc. raczej dobrze)

Polacy usatysfakcjonowani są także sposobem świadczenia usług bankowych. Raczej dobrze lub bardzo dobrze o bankowości mówi 81 proc. respondentów, pochodzących zwłaszcza z metropolii powyżej 500 tys. mieszkańców (45 proc. oceniło usługi na poziomie bardzo dobrym, 37 proc. raczej dobrze).

Podobnie oceniane są także usługi pocztowe. Prawie 8 na 10 (36 proc. bardzo dobrze, 42 proc. raczej dobrze) badanych miało na ich temat pozytywną opinię. Najlepiej o usługach pocztowych wypowiadali się mieszkańcy wsi (41 proc. bardzo dobrze, 45 proc. raczej dobrze) oraz dużych miast (54 proc. bardzo dobrze, 25 proc. raczej dobrze)

Poczta Polska aktywnie dostosowuje się do zmian zachodzących na rynku. Dywersyfikujemy działalność starając się dostarczyć naszym klientom usługi na jak najwyższym poziomie nie tylko w zakresie rynku pocztowego, ale także kurierskiego, bankowego i ubezpieczeniowego ? podkreśla Jerzy Jóźkowiak, Prezes Poczty Polskiej S.A. – Jednym z priorytetów są dla nas e-usługi, takie jak przesyłka hybrydowa ? czyli połączenie maila i tradycyjnego listu, czy neokartka ? elektroniczna kartka, którą adresatowi dostarcza listonosz. Rozwijamy sieć nowych placówek, gdzie klient bez kolejki, za pośrednictwem samoobsługowego modułu do nadawania listów i paczek, może wysłać swoją korespondencję. Do 2017 r. na przystosowanie placówek pocztowych do nowego standardu chcemy przeznaczyć 190 mln zł – dodaje Jerzy Jóźkowiak.

Ocena świadczonych usług masowych to tylko część badania zrealizowanego dla Poczty Polskiej przez Instytut Homo Homini. Poza ocenami dostawców, respondentów pytano także o chęć korzystania z nowych technologii w sprawach związanych z usługami masowymi. Całość badania zostanie zaprezentowana na XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy, podczas panelu dyskusyjnego ?Polak 3.0 czy jesteśmy gotowi na życie w cyfrowej rzeczywistości?. W debacie, której głównym tematem będą oczekiwania klientów wobec dostawców usług w dobie powszechnej cyfryzacji, wezmą udział: Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji, Bridget Cosgrave, Prezes DIGITALEUROPE, Jerzy Jóźkowiak, Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A., Zygmunt Solorz-Żak, Prezes Zarządu Polkomtel S.A., Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu BRE Bank S.A. i Maciej Witucki, Prezes Zarządu Orange Polska.

Panel dyskusyjny ?Polak 3.0, czy jesteśmy gotowi na życie w cyfrowej rzeczywistości??, odbędzie się 4 września 2013 (środa, II dzień Forum) o godzinie 12.05 w Nowym Domu Forum w Sali Jaworzyna.

Źródło Poczta Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy